“New Leaders” je projekat AIESEC-a Srbije, koji se realizuje od 2006.  godine i okuplja više od 200 delegata, mladih lidera iz cele zemlje, sa ciljem da ih motiviše da budu pokretači pozitivnih promena u svom okruženju.

Ovim projektom AIESEC teži jačanju liderstva širom Srbije, kod svakog mladog čoveka.

AIESEC, kao najveća studentska organizacija na svetu, prepoznaje nedovoljnu proaktivnost mladih ljudi kao sve veći društveni problem, jer na taj način njihov potencijal ostaje neiskorišćen. Stoga je osmišljen projekat “New Leaders” sa ciljem da se podstakne aktivizam u Srbiji. Ideja je poći od mladih i inspirisati ih na proaktivan način razmišljanja i pokretanje inicijativa.

Projekat se sastoji iz dva dela – Konferencije Novih Lidera i Lead Up-a. Lead Up se održava pre same konferencije u gradovima širom Srbije. Drugi deo projekta, Konferencija Novih Lidera se održava u Beogradu, kao i prethodnih godina, u Narodnoj banci Srbije.


Kroz ovaj projekat je svakako bitno i naterati mlade u Srbiji da razmišljaju liderskim akcijama  da shvate da svako od njih može biti inicijator pozitivnih promena.