Poslednji Lead Up održan je 28.10.2014. u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad. Lead Up je ovoga puta bio samo motivacionog karaktera. Prvi govor održao je Minja Bolesnikov generalni direktor General Motors kompanije. Gospodin Bolesnikov je govorio o značaju obrazovanja, umrežavanja, inspiraciji i mnogo drugim važnim stvarima. Ispred Wanabbe magazina bila je najavljena Nađa Jokanović ali joj se u govoru pridružila i Nina Milović. Gđića Jokanović i gđa Milović su podelile svoje iskustvo iz oblasti kojom se trenutno bave, pričale su i o mladima sa stanovišta poslodavca, takođe su spomenule i u kojim pravcima će Wannabe magazin dalje razvijati. Poslednji govornik na Lead Up bila je Slađana Mišković generalni direktor Bazara u Novom Sadu. Gđa Mišković je naglasila značaj volonterizma i promena koje mladi iniciraju. Takođe, podsetila je učesnike koliko je važno podržavati talentovane, kreativne i društveno aktivne đake i studente.

Po završetku govora, učesnici su imali prilike da postave pitanja koja su ih zanimala i time smo zatvorili poslednji Lead Up u ovoj godini.

Komentari

komentari