Untitled-1

New Leaders je projekat AIESEC-a Srbije koji se realizuje od 2006. godine i okuplja više od 600 delegata, mladih lidera iz cele zemlje, sa ciljem da ih motiviše da budu pokretači pozitivnih promena u svom okruženju.

Ovim projektom AIESEC podstiče mlade da, kroz prepoznavanje i širenje pravog seta vrednosti, aktivno učestvuju u pokretanju inicijativa, preuzimajući lidersku ulogu u društvu.

Projekat se sastoji iz dva dela – Konferencije Novih Lidera, koja se tradicionalno i ove godine održava u Narodnoj banci Srbije i Lead Up događaja koji se dešavaju pre same konferencije širom Srbije.

Kroz ovaj projekat je bitno podstaknuti saradnje kroz koje ćemo motivisati, edukovati i podržati mlade za preuzimanje aktivne uloge u društvu.