Lead Up 2013

Prethodne godine održalo se 15 Lead Up-ova u sledećim gradovima: Pančevo, Zrenjanin, Ivanjica, Šabac, Leskovac, Pirot, Inđija, Jagodina, Novi Pazar, Smederevo, Kragujevac, Valjevo, Novi Sad, Beograd i Niš.

Svaki se sastojao iz dva dela, tako da su u prvom delu učestvovale omladinske organizacije iz gradova u kojima se održavao Lead Up. Njihovim članovima su obezbeđene edukacije u oblasti projektnog menadžmenta kako bi u budućnosti sprovodili akcije i projekte u svom gradu efkasnije i obraćajući pažnju na sve aspekte projekta, od finansiranja do promovisanja i sprovođenja projekta. Drugi deo bio je posvećen motivaciji i otvoren za sve zainteresovane mlade ljude. Cilj Lead Up-a je okupljanje mladih aktivista iz različitih delova Srbije, koji su zainteresovani da čuju lidere iz svoje lokalne zajednice. Iskusni lideri su, kroz svoje priče o putu ka uspehu, delegatima predstavili kakva je uloga proaktivnih ljudi u savremenom društvu, koje to osobine lider treba da razvija da bi ostvario značajan uticaj na svoje okruženje.

Takođe, organizovana i panel diskusija, sa ciljem da se odgovori na temu “Mladi u Srbiji kao akteri ili inicijatori pozitivnih promena”. Lead Up je doprineo i razmeni stavova, znanja i ideja između svih okupljenih. Naravno, bio je to dobar uvod pred Konferenciju Novih Lidera.

 

 

Lead Up 2012

Lead Up se održavao istovremeno u tri grada Srbije – kao i prethodne godine, to su bili Niš, Novi Sad i Beograd. Događaj je bio otvoren za sve zainteresovane mlade ljude, a govornici su bili uspešni lideri iz lokalne zajednice koji su ostvarili veliki uticaj na društvo u okruženju ili celoj zemlji.

Pored predavanja koja su držali iskusni lideri, bile su organizovane i panel diskusije sa ciljem da se odgovori na pitanje “Liderstvo u Srbiji  – “Da li mladi u izazovima vide prilike ili probleme?” Ovo pitanje, kao i sama panel diskusija, imali su za cilj da navedu mlade, buduće lidere da razmišljaju o načinima na koje se mogu suočiti sa izazovima koje današnjica postavlja pred njih. Lead Up je doprineo i razmeni iskustava između svih okupljenih, kao i stavova, znanja i ideja. Stvorena je pogodna klima za preispitivanje poimanja liderstva svakog prisutnog i shvatanja koliko je značajno ovladati ovom veštinom.

 

 

Lead Up 2011

U okviru projekta su bile održane radionice u tri grada Srbije – Beograd, Niš i Novi Sad, na temu naslovljenu kao “Program razvoja liderstva”. Aktivni mladi, članovi studentskih i srednjoškolskih organizacija, deljenjem ideja i povezivanjem svojih iskustava, otkrili su probleme našeg društva, ali i rešenja koja sami mogu da pokrenu. Predstavnici organizacija su dobili priliku da govore o inicijativama koje su pokrenuli na Liderskom panelu, a na diskusiju o liderstvu u našem društvu su učesnike podstakle i inspirativne priče lokalnih lidera čiji je uticaj prepoznat u pomenutim gradovima. Ideje do kojih su društveno aktivni mladi došli, konkretizovane su u par zajedničkih projekata. Nadamo se će mnogi od njih biti uspešno realizovani!